Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera skador på hjärnan vid stroke, har genomfört en riktad nyemission om 6 miljoner kronor. Nyemissionslikviden ska användas till att påbörja en första klinisk fas I-studie under 2017 och fortsatt utveckling av bolagets prekliniska program. Samtliga befintliga ägare har tecknat sig i emissionen och LMK Forward går in som ny ägare. 
Source: Pressmeddelanden