Edvince AB har erhållit Vinnova-stöd för projektet ASTAR – Acute Stroke Treatment and Recovery

Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera skador på hjärnan vid stroke, har erhållit 500 000 kr från Vinnova för projektet ASTAR – Acute Stroke Treatment and Recovery, inom EU programmet SME instrument Runner up 2017.