Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera skador på hjärnan vid stroke, har erhållit 500 000 kr från Vinnova för projektet ASTAR – Acute Stroke Treatment and Recovery, inom EU programmet SME instrument Runner up 2017.