Edvince AB har erhållit Särläkemedelsstatus, Orphan-Drug Designation, från FDA för EDV2209 för behandling av subaraknoidalblödning

Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera hjärnskador efter ischemi i hjärnan, fick den 3 augusti ett positivt svar från amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, som beviljat EDV2209 särläkemedelsstatus, Orphan-Drug Designation, för behandling av subaraknoidalblödning.

Edvince AB was granted FDA Orphan-Drug Designation for EDV2209 in treatment of subarachnoid hemorrhage

Edvince AB, a biotech company that is developing a new treatment concept to minimize brain damage subsequent to cerebral ischemia, received a positive response from the US Food and Drug Administration (FDA) on august 3rd, granting the EDV2209 drug orphan-drug designation for treatment of subarachnoid hemorrhage.