Inlägg av brainflower

Edvince AB granted EU Orphan Medicinal Product Designation for EDV2209 in treatment of non-traumatic subarachnoid hemorrhage

On November 8th Edvince AB received a positive decision from the European Commission, granting the EDV2209 drug Orphan Medicinal Product Designation for treatment of non-traumatic subarachnoid hemorrhage. Edvince AB is a Life Science R&D company that develops a new treatment to minimize brain damage in patients that has suffered a bleeding in the brain – […]

Edvince AB har erhållit Särläkemedelsstatus, Orphan-Drug Designation, från FDA för EDV2209 för behandling av subaraknoidalblödning

Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera hjärnskador efter ischemi i hjärnan, fick den 3 augusti ett positivt svar från amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, som beviljat EDV2209 särläkemedelsstatus, Orphan-Drug Designation, för behandling av subaraknoidalblödning.

Edvince tar in 6 MSEK i en riktad nyemission och LMK Forward går in som ny ägare

Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera skador på hjärnan vid stroke, har genomfört en riktad nyemission om 6 miljoner kronor. Nyemissionslikviden ska användas till att påbörja en första klinisk fas I-studie under 2017 och fortsatt utveckling av bolagets prekliniska program. Samtliga befintliga ägare har tecknat sig i emissionen och LMK […]