Edvince utökar styrelsen och ändrar om i ledningen

Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera skador på hjärnan vid stroke, utökar styrelsen med nuvarande Vd Sarah Fredriksson och inleder rekrytering av ny Vd. Source: Pressmeddelanden

Edvince tar in 6 MSEK i en riktad nyemission och LMK Forward går in som ny ägare

Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera skador på hjärnan vid stroke, har genomfört en riktad nyemission om 6 miljoner kronor. Nyemissionslikviden ska användas till att påbörja en första klinisk fas I-studie under 2017 och fortsatt utveckling av bolagets prekliniska program. Samtliga befintliga ägare har tecknat sig i emissionen och LMK […]