Edvince AB har erhållit Särläkemedelsstatus, Orphan-Drug Designation, från FDA för EDV2209 för behandling av subaraknoidalblödning

Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera hjärnskador efter ischemi i hjärnan, fick den 3 augusti ett positivt svar från amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, som beviljat EDV2209 särläkemedelsstatus, Orphan-Drug Designation, för behandling av subaraknoidalblödning.

Edvince AB har erhållit Vinnova-stöd för projektet ASTAR – Acute Stroke Treatment and Recovery

Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera skador på hjärnan vid stroke, har erhållit 500 000 kr från Vinnova för projektet ASTAR – Acute Stroke Treatment and Recovery, inom EU programmet SME instrument Runner up 2017.

Edvince utökar styrelsen och ändrar om i ledningen

Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera skador på hjärnan vid stroke, utökar styrelsen med nuvarande Vd Sarah Fredriksson och inleder rekrytering av ny Vd.
Source: Pressmeddelanden

Edvince tar in 6 MSEK i en riktad nyemission och LMK Forward går in som ny ägare

Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera skador på hjärnan vid stroke, har genomfört en riktad nyemission om 6 miljoner kronor. Nyemissionslikviden ska användas till att påbörja en första klinisk fas I-studie under 2017 och fortsatt utveckling av bolagets prekliniska program. Samtliga befintliga ägare har tecknat sig i emissionen och LMK Forward går in som ny ägare. 
Source: Pressmeddelanden