Annual General Meeting 2023 / Årsstämma 2023

Edvince Aktiebolag, org. nr. 556647-1834 håller årsstämma onsdagen den 28 juni 2023, kl. 10.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund.

Kallelse till årsstämma

Proxy form (swedish)