Annual General Meeting 2024 / Årsstämma 2024

Aktieägarna i Edvince Aktiebolag, org. nr. 556647-1834 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024, kl. 10.00 i Almi Invests lokaler på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund.

Proxy form (Swedish)