Extra ordinary General Meeting / Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Edvince Aktiebolag, org. nr. 556647-1834 kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 16 augusti 2023, kl. 10.00 på The Spark, Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär